Beograd
Подружница Ужице - Ужички дани
  • Место: Ужице, Народно позориште
  • Време: 05/10/2018 – 06/10/2018
  • Акредитовано: А-1-2222/18 са 4 бода слушаоци, 5 постери, 7 усмене презентације и 8 предавачи; за лекаре, стоматолое, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре, здравствени техничари
Подружница Ужице
  • Место: Народно позориште, Ужице
  • Време: 05/10/2018,
  • Акредитовано под бројем: А-1-2222/18 са 4 бода слушаоци, 5 постери, 7 усмене презентације и 8 предавачи; за лекаре ,стоматолое, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре, здравствени техничари

страна 1 од 1