Beograd
Подружница Ужице - Ужички дани
  • Место: Ужице, Народно позориште
  • Време: 04/10/2019 – 05/10/2019
  • Акредитовано: А-1-2236-29 и А-1-2237/19 та лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре са 4 бода за учеснике
  • Обавештавамо Вас да се Ужички дани отказују до даљег
Подружница Ужице - Ужички дани
  • Место: Народно позориште Ужице
  • Време: 04/10/2019,
  • Акредитовано под бројем: А-1-2236-29 и А-1-2237/19 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре са 4 бода за учеснике
  • Отказују се до даљег

страна 1 од 1